Firma BBF Tech, a.s. prevzala projektovú, výrobno-montážnu elektro činnosť od firmy BBF elektro, s.r.o. Spoločnosť pôsobí na našom trhu od roku 1995.

Počas tohto obdobia sa etablovala a tvorí jednu z najvýznamnejších spoločností v oblasti zabezpečenia vysokonapäťových a nízkonapäťových inštalácií na Slovensku. Hlavnou náplňou spoločnosti je komplexné pôsobenie v elektroenergetike a to od projekčnej činnosti, cez elektromontáže, výrobu rozvádzačov, následné revízie a servis elektrických zariadení vysokého, nízkeho napätia a slaboprúdových zariadení. Všetky spomenuté činnosti zabezpečujeme vlastnými kapacitami. V spoločnosti pracuje 106 zamestnancov. BBF Tech, a.s. ma svoje sídlo v našom hlavnom meste Bratislave, stredisko v Žiline a v Spišskej Novej Vsi.

Portfólio služieb

  • Elektromontážna činnosť
  • Projektovanie a inžinierska činnosť
  • Slaboprúdové inštalácie
  • Výroba NN rozvádzačov
  • Odborné revízie elektrických zariadení
  • Servis elektrických zariadení
  • Zapožičanie transformačných staníc
  • Inteligentné elektroinštalácie
  • Vývoj na mieru
24 rokov na trhu
106 špičkových pracovníkov
3045 zrealizovaných projektov
156 mil € obrat