Zabezpečujeme priemyselné inštalácie, ako aj silnoprúdové riešenia pre občiansku vybavenosť.

  • Elektromontážna činnosť
  • Projektovanie a inžinierska činnosť
  • Výroba NN rozvádzačov
  • VN prípojky a trafostanice
  • Odborné revízie elektrických zariadení
  • Servis elektrických zariadení
  • Zapožičanie transformačných staníc

Výber referencií