Projektovanie, dodávka, montáž a servis slaboprúdových technológii.

 • Elektrická požiarna signalizácia – EPS
 • Poplachový systém narušenia – PSN
 • Kamerové systémy
 • Systémy SMART domov a budov

Projektovanie, inžinierska činnosť a montáž v oblasti slaboprúdových rozvodov

 • projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie EPS
 • projektovanie hlasovej signalizácie požiaru HSP
 • inštalácia systému domácich telefónov
 • projektovanie poplachového systému narušenia PSN
 • projektovanie kamerových systémov
 • projektovanie štruktúrovanej kabeláže a optických rozvodov
 • projektovanie systémov detekcie CO
 • projektovanie vonkajších káblových rozvodov pre dátových providerov

Služby

 • pravidelné kontroly systému elektrickej požiarnej signalizácie EPS
 • pravidelné kontroly systému hlasovej signalizácie požiaru HSP
 • profilaktika a servis kamerových systémov
 • profilaktika a servis poplachových systémov narušenia

Výber referencií